• (+84) 373 416 979
  • nhatanhlanguage@gmail.com
  • Số 6, Nguyễn Trung Trực, Sa Bình, Long Đức, TP Trà Vinh
 
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giáo dục và đào tạo Phương Đông

Trung tâm ngoại ngữ Nhật Anh

TIẾNG NHẬT N5

22/11/2020

 Ngày khai giảng: 04/01/2021

 Thời lượng: 3 tháng

 Thứ: 2 - 4 - 6 

 Từ 18:30 đến 20:00

HỌC PHÍ: 2.200.000 VNĐ

Nguồn:

Đăng ký khóa học tại đây

0939711798